Bilety do nabycia w Bowling Club w Chrzanowie ul. Kadłubek 24 w godzinach pracy lokalu.

Zaprszamy do Nas!